قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 21

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 21

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار ­اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید ­اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در­صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال­ مشمول­ مالیات بر ارث­ موضوع­ ردیفهای مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 18
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 24
سوالی دارید؟ پایگاه دانش ما را جستجو کنید.