مقالات پایگاه دانش

[1394/03/30][200/94/506][دستورالعمل] ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393

شماره:506-94-200 تاریخ:30-3-1394 پیوست:   دستورالعمل   506 93 تبصره 5 ماده 100 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393…
ادامه مطلب

[1394/03/25][200-94-505][دستورالعمل] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:505-94-200 تاریخ: 25-3-1394 پیوست:   دستورالعمل   505 94 تبصره 5 ماده 100 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران     ادارات کل امور مالیاتی            موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100  قانون…
ادامه مطلب

[1394/03/05][200/94/504][دستورالعمل] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394

شماره: 504-94-200 تاریخ: 5-3-1394 پیوست: دارد دستورالعمل 504 94 169مکرر م مخاطبین/ ذینفعان کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و “ب” مواد 95و 96  قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394              در اجرای قسمت اخیر بند (5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954-200 مورخ 07-03-1392 ماده 169 مکرر…
ادامه مطلب

[1394/02/01][502/94/200][دستورالعمل] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:502-94-200 تاریخ:1-2-1394 پیوست: دارد دستورالعمل 502 94 تبصره 5 ماده 100 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1393 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ،ماشین آلات راهسازی و صنعتی  در اجرای مقررات تبصره 5 ماده…
ادامه مطلب

[1393/12/25][200/93/149پ][دستورالعمل] دستور العمل اصلاحی موضوع ماده12آئین نامه اجرائی تبصره (3)ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27(معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون)

دستور العمل  اصلاحی موضوع ماده12آئین نامه اجرائی تبصره (3)ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27(معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون) ماده1- تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- فعالیتهای انتشاراتی:مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام…
ادامه مطلب

[1393/12/18][200/93/539][دستورالعمل] صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

شماره:539/93/200 تاریخ: 18/12/1393 پیوست: دستورالعمل 539 93 ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده   مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان‌هاادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهراناداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه‌های شماره…
ادامه مطلب

[1393/12/11][200/24305][دستورالعمل] دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند “ط” و فعالیت‌های غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم

فصل یکم: کلیات 1- مقدمه بهره‌گیری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین‌نامه های مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه این دسته از موسسات است. به علاوه برخورداری…
ادامه مطلب

[1390/10/27][200/24468/ص] دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/93/524 تاریخ: 1393/06/22 دستورالعمل   524 93 227-بند24  ماده 148 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع تسعیر ارز بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27-11-1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی…
ادامه مطلب

[1393/10/21][200/93/537][دستورالعمل] چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی

شماره:537/93/200 تاریخ: 21/10/1393 پیوست: دستورالعمل 537 93 237-تبصره 2 ماده 97 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی نظر به سوالات و…
ادامه مطلب

[1393/09/18][200/93/535][دستورالعمل] رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه

شماره:535/93/200 تاریخ: 18/9/1393 پیوست: دستوالعمل 535 93 53 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک…
ادامه مطلب

[1393/09/08][200/93/533][دستورالعمل] دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه

شماره:533/93/200 تاریخ: 8/9/1393 پیوست: دستورالعمل 533 93 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات…
ادامه مطلب

[1393/09/03][200/93/532][دستورالعمل] صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران

شماره:532/93/200 تاریخ: 3/9/1393 پیوست: دستورالعمل 532 93 235 م و الف مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی  متقاضیان  خروج از تابعیت ایران در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مودیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی­ عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج…
ادامه مطلب

[1393/09/03][200/93/531][دستورالعمل] صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی

شماره:531/93/200 تاریخ:3/9/1393 پیوست: دستورالعمل 531 93 168-235 م و الف مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مودیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی­ عدم بدهی…
ادامه مطلب

[1393/07/30][200/93/529][دستورالعمل] اصلاح نصاب ها در خصوص تقسیم بندی پرونده های مودیان

شماره:529/93/200 تاریخ: 30/7/1393 پیوست:   دستورالعمل   529 93  219 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع  اصلاح نصاب ها در خصوص تقسیم بندی پرونده های مودیان پیرو دستورالعمل شماره 29052 مورخ 8/10/1389 و با عنایت به افزایش سطح میزان فروش و…
ادامه مطلب

[1393/07/05][200/93/526][دستورالعمل] دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافی‌ها

شماره:526/93/200 تاریخ:05/07/1393 پیوست: دارد دستورالعمل 526 93 ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌هامدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل رسیدگی به…
ادامه مطلب

[1393/06/30][200/93/525][دستورالعمل] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

شماره:525/93/200 تاریخ: 30/6/1393 پیوست: دستورالعمل 525 93 دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه س دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتیخوش حساب نمونه   1-     مقدمهنظر به اهمیت تعمیق فرهنگ مالیاتی در جلب تمکین داوطلبانه مودیان و کاهش هزینه های وصول مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش…
ادامه مطلب

[1393/06/30][200/93/528][دستورالعمل] مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند

شماره: 528/93/200 تاریخ: 30/6/1393 پیوست:                                                                              — دستورالعمل 528 93 90-104 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع  مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند          به قرار اطلاع در برخی ادارات امور مالیاتی از اشخاص حقیقی (مالکان…
ادامه مطلب

[1393/06/22][200/93/524][دستورالعمل] تسعیر ارز

شماره: 200/93/524 تاریخ: 1393/06/22 دستورالعمل   524 93 227-بند24  ماده 148 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع تسعیر ارز[1] با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و…
ادامه مطلب

[1391/10/25][200/21012][دستورالعمل] رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

شماره: 21012/200 تاریخ: 1391/10/25 پیوست: دستورالعمل 507 1391 105-147-148 م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی، و به منظور ایجاد وحدت…
ادامه مطلب

[1389/11/20][200/33188][دستورالعمل] دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/33188 تاریخ: 1389/11/20 دستورالعمل   543 89 138 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای…
ادامه مطلب