مقالات پایگاه دانش

  • خانه
  • مقالات پایگاه دانش

[1393/02/01][1049][دیوان عدالت اداری] دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387

شماره:112/93/200 تاریخ: 25/9/1393 پیوست: بخشنامه 112 93 ماده 105 و 107 م مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و تهرانمدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387…
ادامه مطلب

[1391/12/14][928][دیوان عدالت اداری] ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ – 10/4/1388 هیأت وزیران

شماره دادنامه: 928 تاریخ دادنامه:14/12/1391 کلاسه پرونده: 88/929 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:خانم فاطمه لطافت موضوع شکایت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ – 10/4/1388 هیأت وزیران گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره 76254/ت36095هـ – 10/4/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته…
ادامه مطلب

[1391/06/20][335][دیوان عدالت اداری] اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه

کلاسه پرونده: 951/88 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553- 1387/4/12 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه تاریخ رأی: دوشنبه 20 شهریور 1391 شماره دادنامه: 335 مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  گردش کار: به موجب…
ادامه مطلب

[1388/09/23][668][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:668 تاریخ دادنامه:23/9/1388 کلاسه پرونده:88/650 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت کمپرسور سازی ایران. موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکایت شرکت کمپرسور سازی ایران(سهامی عام) به طرفیت…
ادامه مطلب

[1386/02/23][104][دیوان عدالت اداری] شمول درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

شماره دادنامه: 104 تاریخ: 1386/02/23 کلاسه پرونده: 754/83  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 211-5776 مورخ 1383/04/14 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 253/8977 مورخ 1382/06/24 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 211-5776 مورخ 1383/04/14 و با عنایت به نظریه…
ادامه مطلب

[1386/02/19][4][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی

شماره:4 تاریخ: 19-1-1386 کلاسه پرونده: 83-312 بسمه تعالی دادنامه مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی. مقدمـــه: شاکی طی دادخــواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمـــدهای مالیاتی وزارت…
ادامه مطلب

[1382/06/16][226-227-228][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 226-227-228 تاریخ: 1382/06/16 کلاسه پرونده: 155-229-381/81 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- آقا محمد جعفر امیر عبدالهیان 2- شرکت کمپرسورسازی تبریز 3- گروه ماشین سازی تبریز. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شکات طی دادخواست و شکایتنامه های تقدیمی اعلام داشته اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد…
ادامه مطلب

[1377/06/21][132][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه 30/4/10242/43228-1376/10/08معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی

شماره دادنامه: 132 تاریخ: 1377/06/21 کلاسه پرونده: 77/17 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پاتله موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 30/4/10242/43228-1376/10/08معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 که واحدهای تولیدی…
ادامه مطلب

[1403/03/23][200/18698/د][دستورالعمل] اصلاح مواعید تعیین شده در دستورالعمل شماره 200/11237/د مورخ 1403/02/25 درخصوص مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/18698/د تاریخ: 1403/03/23 دستورالعمل     1403 ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن م مخاطبان مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100)  قانون مالیات­های مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 11237/200/د مورخ 1403/02/25 موضوع مالیات مقطوع سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده…
ادامه مطلب

[1403/03/05][39958][دستورالعمل] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 39958 تاریخ: 1403/03/05 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه دارالایتام مهدیه همدان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. « موسسه دارالایتام مهدیه همدان »…
ادامه مطلب

[1403/02/25][200/11237/د][دستورالعمل] مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات‌ های مستقیم

شماره: 200/11237/د تاریخ: 1403/02/25 دستورالعمل     1403 ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن م مخاطبان مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آیین‌نامه…
ادامه مطلب

[1403/02/09][200/1403/501][دستورالعمل] بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) و ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال 1402 و تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 200/1403/501 تاریخ: 1403/02/09 دستورالعمل   501 1403 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم س مخاطبان مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) و ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی…
ادامه مطلب

[1403/01/29][210/4189/د پ][دستورالعمل] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/4189/د پ تاریخ: 1403/01/29 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «بنیاد نیکوکاران راه آسمان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. سید احسان خاندوزی-…
ادامه مطلب

[1403/01/28][200/3766/د][دستورالعمل] بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) و ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال 1402

شماره: 200/3766/د تاریخ: 1403/01/28 دستورالعمل     1403 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان س مخاطبان مدیران کل امور مالیاتی موضوع بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) و ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال 1402 در اجرای…
ادامه مطلب

[1403/01/07][2048][دستورالعمل] اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

شماره: 2048 تاریخ: 1403/01/07 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید پیرو دستورالعمل شماره 86391 مورخ 1396/05/07 در اجرای مفاد تبصره (4) ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، بند (5) دستورالعمل مزبور بدین نحو اصلاح می شود: -5 تعیین تکلیف تضمین های دریافتی…
ادامه مطلب

[1402/12/27][200/90498/د][دستورالعمل] ارسال تصویب نامه هیئت وزیران ( آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد گام در دستگاه های اجرایی ) و نکاتی در این خصوص

شماره: 200/90498/د تاریخ: 1402/12/27 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره 228926/ت631999 هـ مورخ 1402/12/13 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می گردد. در این ارتباط مقرر می دارد; در موارد درخواست مودی برای ترتیب پرداخت مالیات و عوارض از…
ادامه مطلب

[1402/12/26][200/1402/514][دستورالعمل] ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

شماره: 200/1402/514 تاریخ: 1402/12/26 دستورالعمل   514 1402 ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی (تبصره (1) ماده 219) م مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/07 و با هدف تکریم مودیان، ارائه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (1)…
ادامه مطلب

[1402/12/26][200/1402/513][دستورالعمل] شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

شماره: 200/1402/513 تاریخ: 1402/12/26 دستورالعمل   513 1402 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و ماده 45 آیین نامه اجرایی آن   مخاطبانذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ بر اساس ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، مسئولیت شناسایی و تشخیص درآمد…
ادامه مطلب

[1402/12/12][200/85609/د][دستورالعمل] نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/85609/د تاریخ: 1402/12/12 ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد ، مقرر می دارد: -1 مفاد تبصره…
ادامه مطلب

[1402/12/09][200/1402/512][دستورالعمل] نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره 200/1402/512 تاریخ 1402/12/09 دستورالعمل   512 1402 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبان ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای مفاد تبصره…
ادامه مطلب