قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 78

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 78

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۷۸– در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده ‌(۵۲) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است ‌دریافتی مالک به نرخ­های مذکور در ماده‌ (۵۹) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0
سوالی دارید؟ پایگاه دانش ما را جستجو کنید.