قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 69

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 69

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۶۹– اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌ نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت‌ اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می ‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال‌ قطعی املاک معاف می ‌باشد.

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۸
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۷۰