قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۳

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۳

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۶۳ ـ نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۱
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۴
سوالی دارید؟ پایگاه دانش ما را جستجو کنید.