قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۱

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۱

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۶۱ ـ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبة مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

برچسب ها:

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۹
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۶۳