قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۰

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۰

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۵۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۹
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۵۱