قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۵

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۵

برآورد زمان مطالعه: <کمتر از 1 دقیقه

ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می ‌باشد.

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0

سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 24
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۶