نسبت سود فعالیت بخش خدمات

نسبت سود فعالیت مشاغل بازرگانی، تولیدی و خدماتی + pdf

محاسبه مالیات با توجه به نسبت سود فعالیت، مهمترین ویژگی نسبت‌های سود فعالیت که در اینتاکد مستتر است این امکان را برای اداره مالیات فراهم می‌کند که به سود تقریبی فعالیت شما یا همان درآمد مشمول مالیات شما برسد.
ادامه مطلب