نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل سال 1400

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل 1401

مالیات بر درآمد یکی از انواع مالیات‌هایی است که تمامی مشاغل و اصناف ملزم به پرداخت آن هستند و دولت آن را مطالبه ‌می‌کند. اما مالیات مشاغل یکی از انواع مالیات بر درآمد است که از جمله مالیات‌های مستقیم محسوب ‌می‌شود. ما در این مقاله در موضوعاتی مثل صاحبان مشاغل…
ادامه مطلب