واریز ۲۸ میلیارد تومان سهم مالیات معادن در خراسان جنوبی

واریز ۲۸ میلیارد تومان سهم مالیات معادن در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: تا کنون ۲۸ میلیارد تومان از محل انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان و یا واریز سهم استان جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی در نشست شورای معادن استان با بیان اینکه ۷۴ پرونده مالیاتی معدنی در استان شناسایی و تشکیل شده است، بیان داشت: این پرونده‌ها ۱۰۴ معدن را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه تا کنون ۳۶ پرونده مالیاتی معادن به استان منتقل شده است، گفت: ۲۷ پرونده هنوز منتقل نشده و ۱۱ پرونده نیز در انتظار موافقت است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان داشت: از مجموع ۲۷ پرونده‌ای که منتقل نشده ۱۷ پرونده سهم مالیات استان را پرداخت کرده اند.

کریمدادی با بیان اینکه ۲۱ پرونده معدنی هنوز تعیین تکلیف نشده است، تصریح کرد: با انتقال پرونده‌های مالیاتی و واریز سهم مالیات استان تا کنون ۲۸ میلیارد تومان مالیات در استان جذب شده است.

به گفته وی در مجموع ۳۱۲ میلیارد تومان مالیات از واحدهای معدنی، پیمانکاری و تولیدی، واحدهای خدماتی متمرکز و پرونده‌های متمرکز به حساب استان واریز شده است.

مقاله اصلی