همه دستگاه‌های دولتی مشمول مصوبه مولدسازی هستند

همه دستگاه‌های دولتی مشمول مصوبه مولدسازی هستند

تبریز-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و تابعه دولت، شرکت‌های مختلف دولتی و سایر شرکت‌هایی که تابعیت دولتی دارند مشمول مصوبه مولدسازی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واقف بهروزی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مصوبه مولدسازی و آئین‌نامه اجرایی آن تکلیف و مسئولیت دستگاه‌های دولتی را مشخص کرده است، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و تابعه دولت، شرکت‌های مختلف دولتی و سایر شرکت‌هایی که تابعیت دولتی دارند مشمول مصوبه مولدسازی هستند.

بهروزی یادآور شد: اگر دستگاه‌های دولتی اموال مازاد خود را در سامانه سادا ثبت نکنند این اموال به صورت خودکار مشمول مولدسازی می‌شود.وی با بیان اینکه مصوبه و آئین‌نامه اجرایی مولدسازی، در حکم قانون است، یادآور شد: دستگاه‌های مختلف دولتی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به اموال خود را اعم از اینکه مالک یا بهره‌بردار باشند در سامانه سادا ثبت کنند در غیر این صورت، دارایی‌های دستگاه‌ها اگر ثبت نشده یا به طور ناقص ثبت شود به طور خودکار مازاد شناخته خواهد شد.

بهروزی افزود: همچنین دارایی‌هایی که بیش از یک سال راکد و بدون استفاده باشند نیز مشمول مولدسازی می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت و جایگاه مصوبه مولدسازی گفت: در این مصوبه بندها و تبصره‌هایی پیش‌بینی شده که تا حدودی مشکلات سابق را برطرف کرده و فرصت مناسبی برای تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام از محل فروش این اموال است.

بهروزی افزود: در استان، اولویت بندی تکمیل پروژه‌های عمرانی بر عهده استاندار خواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی باید پروژه‌های نیمه تمام خود را استخراج کرده و منابع مورد نیاز خود را هم مشخص کنند.

مقاله اصلی