میلیاردرهای فراری در چنگال مالیات

میلیاردرهای فراری در چنگال مالیات

مالیات بر درآمد مشاغل، یکی از انواع مالیات‌های مستقیم بر پایه درآمد است. این نوع مالیات را افرادی پرداخت می کنند که اصطلاحاً به آن‌ها کسبه، اصناف، پیشه‌وران و صنعتگران گفته می‌شود.

دریافت 19 MB مقاله اصلی