مودیان مالیاتی بخوانند/تصمیم جدید مالیاتی اعلام شد

مودیان مالیاتی بخوانند/تصمیم جدید مالیاتی اعلام شد

مودیان مالیاتی بخوانند/تصمیم جدید مالیاتی اعلام شد

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره‌ ماده ١٠٠ تمدید شد

سید محمد های سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در شبکه ایکس نوشت:

با درخواست و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و هماهنگی صورت گرفته با مراجع قانونی ذی صلاح مهلت نهایی ارسال فرم های تبصره ماده 100 و اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اصناف محترم از سوی سازمان امور مالیاتی کشوز قابل تمدید خواهد بود که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

photo_2024-05-28_20-07-14.jpg

217

منبع