مناظره ای شنیدنی درباره عدالت در پرداخت مالیات مشاغل با حضور دکتر سیاوش غیبی در رادیو اقتصاد

مناظره ای شنیدنی درباره عدالت در پرداخت مالیات مشاغل، رادیو اقتصاد

با حضور:

🎙️ آقای سیاوش غیبی پور كارشناس اقتصادی و امورمالیاتی
🎙️ آقای محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران
🎙️ آقای احمد غفارزاده مشاور امور مالیاتی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

 ۰۸:۴۱

منبع