«مزایای حقوق‌» کارمندان و کارگران از مالیات معاف شد

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و …» مشمول مالیات نمی‌شود.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر نامه شماره 10041/232/ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و…» را ابطال کرد.

ضوابط پرداخت مزایای معیشتی و رفاهی کارمندان ابلاغ شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایتی با موضوع "ابطال قسمتی از نامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" با صدور این رأی، اعلام کرد: «براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/9 و شماره 1185 مورخ 1401/6/29 این هیأت، و همچنین رأی شماره 2072 مورخ 1401/9/22 که در راستای قانون بودجه سال 1401 کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.

ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (…) این قبیل پرداختی‌ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته‌اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد 82، 83 و 91 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

انتهای پیام/؛

مقاله اصلی