فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ در دسترس قرار گرفت + فیلم آموزش فرم تبصره ماده 100

فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در دسترس قرار گرفت.

به گزارش اختبار، فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۲ بر روی سامانه اظهار نامه مشاغل my.tax.gov.ir‏ بارگذاری شده است.

 

اطلاعات فرم تبصره ماده ۱۰۰ در این هفته برای مودیان با مالیات صفر دارای سابقه و مالیات تا سقف ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ، بارگذاری خواهد شد.

غیر از مودیانی که ثبت نام جدید داشته و یا فاقد پرونده بوده اند این فرم برای سایر مشمولین به مرور بارگذاری خواهد شد.

 

گفتنی است به تازگی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط مربوطه و اظهارنامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیر ماه به تدریج در سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد.

 

فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط مربوطه و اظهارنامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم از هفته سوم تیر ماه در سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود.

 

 

همچنین طبق این بخشنامه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ مالیات اشخاص حقوقی و املاک اجاری اشخاص حقیقی، پایان تیرماه سال‌جاری است.

 

منبع

فیلم آموزشی ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه مالیاتی بر اساس آخرین تغییرات سامانه