صدور ۶۱ میلیون صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان

صدور ۶۱ میلیون صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که تاکنون بیش از ۶۱ میلیون صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام‬ سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون بیش از ۶۱ میلیون صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ارسال شده که از این تعداد، بیش از ۴۶ میلیون صورتحساب توسط خود مودیان، حدود ۱۴ میلیون صورتحساب با کمک شرکت‏‌های معتمد و حدود ۲۴ هزار صورتحساب نیز از طریق سامانه‌های دولتی ارسال شده است.

تا نهم فروردین امسال حدود ۶۵۳ مودی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی شده‌اند که از این تعداد ۱۵۵ مورد به صورت مستقیم، حدود ۴۸۰ مورد از طریق شرکت‌های معتمد و تعداد ۱۸ مورد نیز از طریق سامانه‌های دولتی در سامانه مودیان ثبت شده است.

لازم به ذکر است تا تاریخ مذکور، بالغ بر ۱۰ هزار مودی به صورت مستقیم، حدود ۳ هزار مودی از طریق شرکت‏‌های معتمد و بیش از یک هزار مودی نیز از طریق سامانه‌های دولتی موفق به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی شده‌اند.

همچنین از ابتدای سال‏ ۱۴۰۲ سایر اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) نیز ملزم به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند.

لازم به ذکر است بر اساس ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال (هریک که بیشتر باشد) جریمه دارد.

گفتنی است مطابق ماده مذکور، عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق یا بیست میلیون ریال (هریک که بیشتر باشد) و محرومیت از اعمال معافیت‏‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‏‌های مستقیم در همان سال مالی را در پی خواهد داشت.

شرکت‏‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان‏ماه سال ۱۴۰۱ و شرکت‏‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی‬ ‏ماه همان سال طبق قانون ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده‌اند. همچنین از ابتدای سال‏ ۱۴۰۲ نیز اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) مشمول اجرای این قانون شده‌اند.

مقاله اصلی