سهم مالیات خانه خالی فقط ۱.۵ میلیارد تومان

سهم مالیات خانه خالی فقط ۱.۵ میلیارد تومان

تسنیم نوشت :براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مالیاتی در سه ماهه اول سال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده اما در این میان تنها ۱.۵ میلیارد تومان از خانه‌های خالی و ۱۵۰ میلیارد تومان از صادرکنندگان مواد خام وصول شده است.

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده است.

با توجه به آمارهای موجود مجموع مالیات‌های مستقیم وصولی در فصل بهار به ۸۰ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان رسیده است. مالیات‌های مستقیم به سه دسته مالیات اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت تقسیم می‌شود.

براین اساسا در بخش مالیات اشخاص حقوقی ۴۵ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان، مالیات بر درآمد ۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان و در بخش مالیات بر ثروت ۷ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

در این میان همچنان مالیات خانه‌های گران قیمت و خانه‌های خالی ارقام وصولی بسیار پایینی دارد. بر این اساس از خانه‌های خالی تنها یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان و مالیات از خانه‌های گران قیمت تنها ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.

جدول مالیات‌های مستقیم وصولی به شرح زیر است:

مالیات ,

مالیات ,

مالیات خام فروشی تنها ۱۵۰ میلیارد تومان

مالیات برکالاها و خدمات

در بخش مالیات مربوط به کالاها و خدمات در مجموع ۵۶ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مالیات وصول شده است که از این میزان ۳۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان آن مربوط به مالیات ارزش افزوده بوده است.

نکته جالب در این میزان وصول تنها ۱۵۰ میلیارد تومان از عملکرد شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیم خام و وصولی صفر مالیات بر صادرات مواد خام ومحصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی،گازی و پتروشیمی است.

جدول مالیات بر کالاها و خدمات به شرح زیر است:

مالیات ,

مالیات ,

بیشتر بخوانید:

  • ناسایی یک میلیون واحد مسکونی خالی/ صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی

۲۲۰۲۲۳

مقاله اصلی