رییس سازمان امور مالیاتی ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم را خوانده است؟

رییس سازمان امور مالیاتی ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم را خوانده است؟

رئیس سازمان امور مالیاتی یکبار هم ماده ۲۶۴قانون مالیات های مستقیم را نخوانده تا بداند تعقیب خبرنگار در حوزه وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی نیست.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، این نکته ای است که یکی از کاربران خبرآنلاین در واکنش به تهدید یک خبرنگار از سوی رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است .

رییس سازمان امور مالیاتی در آخرین نشست خود در جمع خبرنگاران، خبرنگاری که از وی درباره بدهی مالیاتی قرارگاه خاتم سئوال کرد را تهدید کرد که اگر مستندات ارائه ندهد، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

داوود منظور تاکید کرد: مستندات این سوال باید ارائه شود و پس از پایان نشست خبرنگار باید بابت این سوال به نماینده دادستانی مستقر در سازمان پاسخ دهد و در صورت عدم ارائه مستندات دادستان درباره شما اعلام جرم می‌کند.

مهدی پازوکی در واکنش به این اظهارات یادداشتی را دد اختیار خبرانلاین قرار داده و نوشت: رییس سازمان امور مالیاتی باید به وظیفه ذاتی‌اش که پاسخگویی است ، احاطه داشته باشد .

یکی از کاربران نیز ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را به رییس سازمان امور مالیاتی گوشزد کرده است .

در این ماده وظایف دادستان مالیاتی تبیین شده است . در این ماده تاکید شده است: وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:

الف (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امروصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی ونمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش ‌بینی شده است.

کاربر دیگری تاکید کرده است: وقتی مناصب دولتی و مدیریت کشور به فاقد صلاحیت سپرده میشود نتیجه همین است.

یکی از کاربران خبرآنلاین اظهار امیدواری کرده است: امیدوارم این مدیر تازه به جایگاه رسیده قدر دوران مسئولیت را بداند و به خبرنگاران به عنوان چشم بیدار جامعه نگاه کند.

یوسف کاربری دیگر البته نظری متفاوت داشته است . وی گفته است: شائبه ایجاد عدم پرداخت مالیات توسط مجموعه ی مثل قرارگاه خاتم که در کوران تحریم به داد مجموعه ابر پروژه صنعت نفت و راه و سد و …. رسیدند و کشور را سر پا نگه داشته اند .نشات گرفته از بدنه نظام قانون را رعایت نمی کنند، جز شگرد رسانه ای است و تخلف محسوب می‌شود.

۲۲۳۲۲۳

مقاله اصلی