تعیین مشوق‌های مالیاتی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق شعار سال، مشوق ‏های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه ‏های کوچک و متوسط مصوبه هیات وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه صادره از سوی داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویب نامه شماره ١٢٥٥٢٢/ت٥٩٨١٥ هـ مورخ 1401/7/17 در خصوص مشوق‏ های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه ‏های کوچک و متوسط موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 1395/2/19 مربوط به عملکرد سال 1400 برای اجرا ارسال می شود.

برخورد قاطع نظام مالیاتی با فرار/ گزارشات سوت‌زنی بازوی توانمند سازمان مالیاتی استضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‏‌های مستقیم اصلاح شد + سند

در ادامه بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر شده است:

مطابق بند (3) ماده 1 تصویب‏ نامه یاد شده:

«الف – جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت‏ های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات‏های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‏ شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

ب – کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت‏ های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می‏ توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات‏ های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا 36 قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام
می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود.»

شایان ذکر است منظور از بنگاه‏ های کوچک و متوسط به ترتیب بنگاه‏ های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه ‏های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر می باشد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی