بخشنامه موضوع دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

بخشنامه موضوع دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع “دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21” طی نامه شماره 200/1401/34 مورخ 1401/06/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/09/05/166237924167463800.pdf”]