بانک سینا جریمه مالیاتی خود در نهضت ملی مسکن را تکذیب کرد

بانک سینا جریمه مالیاتی خود در نهضت ملی مسکن را تکذیب کرد

بانک سینا جریمه مالیاتی خود در مورد نهضت ملی مسکن را تکذیب کرد.

بانک سینا جریمه مالیاتی خود در نهضت ملی مسکن را تکذیب کرد

اخبار شرکت‌ها؛ در حالی که وزیر اقتصاد امروز از جریمه تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک سینا به دلیل عدم ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن خبر داده است، مدیر امور روابط‌عمومی و مشتریان این بانک، در توییتی با این شرح، موضوع را تکذیب کرده است: «بانک سینا تعهدات تکلیفی سال اول خود در خصوص نهضت ملی مسکن را اجرایی کرده است. تفاهم‌نامه اجرایی با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده و تأییدیه وزارت شهرسازی به سازمان امور مالیاتی جهت جلوگیری از شمولیت جریمه قانونی، ارسال شده است. بنابراین بانک سینا مشمول جریمه‌ای نخواهد شد».

پایان پیام/

مقاله اصلی