افشای پشت پرده یک ابربدهکار مالیاتی با ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بدهی

افشای پشت پرده یک ابربدهکار مالیاتی با ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بدهی

توضیحات هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی از مظلوم نمایی یک ابربدهکار مالیاتی با ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت 16 MB مقاله اصلی