افزایش پلکانی نرخ عوارض جاده ای

افزایش پلکانی نرخ عوارض جاده ای

براساس لایحه بودجه 1402، وزارت راه و شهرسازی مجاز است که نرخ عوارض جاده ای را به صورت پلکانی افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نرخ عوارض جاده‌ای را به صورت پلکانی به نحوی که حقوق کاربران رعایت شود افزایش دهد.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارت سرمایه گذاران بخش دولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای

پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.

مقاله اصلی