اطلاعیه سازمان مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

اطلاعیه سازمان مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

سازمان امور مالیاتی در مورد اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص مشمول ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همراه با اظهارنامه مالیاتی هستند.

بر اساس این گزارش، در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴، علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده‌واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲» که شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی هستند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه هستند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰ %) مالیات متعلق خواهند بود؛

۱. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

– شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.

– شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

– شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها.

۲. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارائه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از دویست (۲۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از دویست (۲۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی) بیش از سیصد و پنجاه (۳۵۰) میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن‌ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

مقاله اصلی