ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت فعالیت‌های هنری و انتشارات کمک درسی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، موضوع معافیت مالیاتی فعالیت‏ های انتشارات کمک درسی و فعالیت‏ های هنری مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ (تا سقف دو میلیارد ریال) را جهت اجرا به ادارات کل مالیاتی ابلاغ گرد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه ابلاغی دکتر منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و همچنین اعمال معافیت‏ های مقرر در قانون مالیات‏ های مستقیم در اجرای حکم جزء (1) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر اینکه معافیت مالیاتی فعالیت‏ های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‏ های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات‏ های مستقیم صرفاً تا سقف دو میلیارد (2,000,000,000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیات‏ های مستقیم مشمول مالیات می‏ شود.

بدینوسیله مقرر می‏ دارد: درآمد مشمول مالیات موضوع مواد (94) و (106) قانون مالیات‏ های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مربوط به فعالیت‏ های انتشارات کمک درسی و فعالیت‏ های هنری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مذکور پس از کسر معافیت مالیاتی مقرر در حکم صدرالاشاره (حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد 2,000,000,000 ریال) برای عملکرد سال 1400 با رعایت کامل سایر مقررات قانون مالیات‏ های مستقیم از جمله مقررات موضوع مواد (101)، (137) و … به نرخ‏ های ماده (105) یا ماده (131) قانون مذکور حسب مورد مشمول مالیات خواهد بود.

شناسایی فرار‌های مالیاتی با کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک

انتهای پیام/

مقاله اصلی