قانون مالیاتی

بخشنامه موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

بخشنامه موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ابلاغ شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ

بخشنامه موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ ابلاغ شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ طی نامه شماره 200/1402/9 مورخ 1402/04/12 توسط رییس کل سازمان…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل

بخشنامه موضوع کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل ابلاغ شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع کاهش نرخ…
ادامه مطلب

دستورالعمل موضوع چگونگی اجرای آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

دستورالعمل موضوع چگونگی اجرای آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع چگونگی اجرای آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب…
ادامه مطلب

دستورالعمل موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت مفاد بند ل تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور

دستورالعمل موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت مفاد بند ل تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی

بخشنامه موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ارسال نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک ابلاغ شد. بخشنامه موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک طی نامه شماره 200/1401/58 مورخ 1402/12/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. دریافت متن کامل
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402

بخشنامه موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402 بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64…
ادامه مطلب

دستورالعمل موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401

دستورالعمل موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال 1401 دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مطالبه…
ادامه مطلب

درآمدهای حاصل ارثیه از پرداخت مالیات بر سوداگری معاف شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب کردند؛ آن بخش از درآمد موضوع ماده ۲۴ که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات نشوند. - اخبار سیاسی -…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

بخشنامه موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ابلاغ…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401

بخشنامه موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 ابلاغ شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بخشنامه موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ابلاغ شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی طی نامه شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/07 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. دریافت متن کامل
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

بخشنامه موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ابلاغ شد. بخشنامه…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

بخشنامه موضوع اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) ابلاغ شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

بخشنامه موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره 2…
ادامه مطلب

بخشنامه درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی

بخشنامه درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی ابلاغ شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در مورد مشاغل مشارکتی طی نامه شماره 200/1401/540 مورخ 1401/11/30…
ادامه مطلب

بخشنامه موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی

بخشنامه موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر…
ادامه مطلب

بخشنامه درخصوص ابلاغ نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 راجع به معافیت خدمات تامین ناوگان حمل و نقل ریلی از شمول مالیات و عوارض

بخشنامه درخصوص ابلاغ نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 راجع به معافیت خدمات تامین ناوگان حمل و نقل ریلی از شمول مالیات و عوارض بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06…
ادامه مطلب

دستورالعمل موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

دستورالعمل موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد. دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال…
ادامه مطلب