۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است

۹۶ درصد درآمدهای لرستان بصورت مالیات است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت : ۹۶ درصد درآمدهای استان بصورت مالیات است.

به گزارش خبرآنلاین لرستان ، سمانه حسن‌پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان که با حضور اعضای کارگروه برگزار شد، گفت: خوشبختانه امسال ستاد درآمد استان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری عملکرد مطلوبی در تحقق درآمدهای مالیاتی داشته و در این خصوص اعضای ستاد درآمد وظیفه شان حمایت از اداره کل مالیات استان می‌باشد.

وی به بررسی عملکرد ستاد درآمد پرداخت و افزود: جمع درآمدهای استانی در ۸ ماهه سال، مبلغ ۱۴۹۵۳ میلیارد ریال بوده که معادل ۹۶ درصد مصوب ۸ ماهه است. این در حالی است که در سال گذشته در همین مقطع ۸۶ درصد درآمدهای استان محقق شده بود.

رییس ستاد درآمد استان ادامه داد: از کل این درآمدها، ۴۶۹۶ میلیارد ریال مالیات برکالا و خدمات، ۵۳۸۳ میلیارد ریال مالیات بر درآمد، ۳۲۷۳ میلیارد ریال مالیات بر شرکت‌ها، ۶۶۹ میلیارد ریال مالیات بر ثروت بوده است.

حسن‌پور در پایان بیان داشت: ضمن تشکر از امور مالیاتی، می بایست در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های مستمر درآمدهای مصوب استان به طور کامل محقق گردد.

46

مقاله اصلی