۷۵۰ میلیون تومان به گزارشگران فرار مالیاتی پرداخت شد

۷۵۰ میلیون تومان به گزارشگران فرار مالیاتی پرداخت شد

۷۵۰ میلیون تومان به گزارشگران فرار مالیاتی پرداخت شد

رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون تومان پاداش برای گزارش دهندگان فرار مالیاتی در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون تومان پاداش برای گزارش دهندگان فرار مالیاتی در نظر گرفته شد. این مبلغ پاداش به ۱۳۰ نفر که در سامانه سازمان مالیاتی گزارش‌های فرار مالیاتی را ثبت کرده بودند، پرداخت شده است.

وی در مصاحبه با صدا و سیما خاطر نشان کرد: تاکنون این امکان فراهم بود که یک درصد ارزش فرار مالیاتی بعد از وصول را به گزارشگر فرار مالیاتی پرداخت کنیم، اما ما دنبال این هستیم تا با اصلاح آئین نامه، این سقف تا ۵ درصد ارزش فرار مالیاتی پس از وصول افزایش یابد.

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا یک بخشی از پاداش در مبدا اعلام گزارش متناسب با ارزش و مستندات ارائه شده به گزارشگر پرداخت شود که البته این موضوع نیازمند تصویب این اصلاحیه در مراجع بالاتر است.

وی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل موضوع ۳۴ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتی‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند تا یک درصد از ارزش فرار مالیاتی را بعد از وصول به عنوان پاداش به گزارشگر فرار مالیاتی پرداخت کند.

مقاله اصلی