۶۱ درصد از درآمدهای مصوب استان بوشهر وصول شد

 ۶۱ درصد از درآمدهای مصوب استان بوشهر وصول شد

بوشهر- مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر گفت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۱ درصد درآمدهای مصوب استان بوشهر وصول شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر با داشتن ۱.۶۳ درصد از کل جمعیت کشور، ۶ درصد از کل تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داد.

وی تولید ناخالص داخلی استان بوشهر در استان بوشهر را پنج هزار و ۲۱۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: سرانه تولید ناخالص داخلی استان بوشهر با احتساب نفت در سال گذشته ۴۳۶ میلیون ریال بوده که بالاترین سرانه در کشور است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر با اشاره به کاهش نرخی بیکاری استان بوشهر از ۹ درصد در سال قبل به ۷.۴ درصد در سال جاری بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر در سال گذشته با ۰.۳ درصد ۳۸.۴ درصد ثبت شد و امسال نیز تاکنون و شش دهم درصد به ۳۹ درصد رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به وصولی درآمدهای استانی در سال جاری و گذشته بیان کرد: مصوب درآمد استان بوشهر در سال گذشته ۷۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال بود که ۷۴.۸ درصد آن به میزان ۵۴ هزار و ۹۳۳ میلیارد ریال آن محقق شد.

وصول ۸۱ هزار میلیارد ریال درآمد

زارعی با بیان اینکه در سال جاری میزان درآمدهای وصولی ۱۳۳ هزار و ۵۲ میلیارد ریال برای استان بوشهر تعیین شده است گفت: در ۹ ماه امسال ۶۱.۲ درصد درآمدهای مصوب و تعیین شده به میزان ۸۱ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال وصول شده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در استان بوشهر سال گذشته ۶ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافت خاطر نشان کرد: نرخ تورم استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱.۷ درصد بود که در سال جاری تاکنون با ۴.۴ درصد کاهش به ۴۱.۶ درصد رسیده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر سهم اشتغال استان بوشهر در تابستان امسال را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۱۰.۱ درصد، بخش صنعت ۲۶.۵ درصد و بخش خدمات ۶۳.۴ درصد است که بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش یافت ولی در بخش خدمات ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

زارعی به سهم ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی استان بوشهر در سال جاری پرداخت و خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی با ۹ درصد افزایش ۵.۲ درصد و بخش صنعت هم با یک درصد افزایش ۸۵ درصد سهم بخش ارزش افزوده به خود اختصاص داد ولی بخش خدمات ۱.۶ درصد کاهش یافت و به ۵.۱۲ درصد رسید.

مقاله اصلی