۵۷ درصد صاحبان مشاغل در آذربایجان‌غربی مشمول مالیات صفر شدند

۵۷ درصد صاحبان مشاغل در آذربایجان‌غربی مشمول مالیات صفر شدند

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: ۵۷ درصد صاحبان مشاغل در استان مشمول مالیات صفر یا معافیت مالیاتی شدند.

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، جعفر پورمختار با بیان اینکه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۷۱ هزار نفر از صاحبان مشاغل استان موفق به ثبت اظهارنامه و یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۱۴۰۱ خود شدند از استقبال صورت گرفته تبصره ماده ۱۰۰ در استان آذربایجان‌غربی خبر داد و افزود: بیش از ۲۱۰ هزار نفر از مؤدیان اشخاص حقیقی که ۷۸ درصد کل صاحبان مشاغل استان را تشکیل می دهند، از تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۱ خود استفاده کردند که ۲۹ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است.
وی افزود: صاحبان مشاغل استان امسال ۲۸ درصد بیشتر از سال پیش اظهارنامه داده یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ تکمیل کردند که نشان از افزایش فرهنگ خود اظهاری در میان مؤدیان استان دارد.
مدیرکل دستگاه مالیاتی آذربایجان‌غربی افزود: میانگین مالیات ابرازی هر مؤدی در استان در سال جاری بالغ بر ۳۹ میلیون ریال بود که نسبت به میانگین مالیات ابرازی سال قبل هرمؤدی ۱۳۷ درصد بیشتر است که نشان دهنده تمایل مؤدیان به ابراز مالیات واقعی و قطعی نمودن مالیات خودشان در مرحله تسلیم اظهارنامه است.
پورمختار گفت: امسال ۵۷ درصد از صاحبان مشاغل استان که اظهارنامه داده یا فرم تبصره ۱۰۰ را پر کردند مشمول نرخ صفر شده و به عبارتی از پرداخت مالیات معاف شدند.

مقاله اصلی

پیمایش به بالا