۳۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

۳۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

گرگان- مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: ۳۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل است و واحدهایی که اظهارنامه ارسال نکنند از معافیت های مالیاتی بهره مند نمی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حاجی مشهدی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان گلستان اظهارکرد: ۳۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل است و واحدهایی که اظهار نامه ارسال نکنند از معافیت‌های مالیاتی بهره مند نمی‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان افزود: اگر واحدهای صنفی اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت دقیق ارائه کنند، بیش از ۸۰ درصد واحدهای صنفی استان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ می‌شوند و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی شامل حال آنها می‌شود.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی دستور العمل تبصره ماده ۱۰۰ را جدی بگیرید، گفت: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ افرادی که بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال فروش داشته باشند می‌توانند از تسهیلات ماده ۱۰۰ استفاده کنند.

حاجی مشهدی گفت: مودیان امور مالیاتی مطابق دستور العمل مکلف هستند که حتی زیان واحدهای صنفی را هم بپذیرند و از مالیات سال آینده واحد کم کنند لذا بهتر است واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت دقیق اعلام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان با بیان اینکه مهلت ثبت اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی از جمله اتاق‌ها و اتحادیه‌ها هم تا پایان تیر ماه است، افزود: علاوه بر ثبت اظهار نامه مالیاتی ارائه دفاتر هم برای واحدهای صنفی الزامی است.

مقاله اصلی