۳۱ تیر؛ آخرین مهلت ارسال صورت‌حساب‌ الکترونیکی به سامانه مودیان

۳۱ تیر؛ آخرین مهلت ارسال صورت‌حساب‌ الکترونیکی به سامانه مودیان

آخرین مهلت ارسال صورت‌حساب‌ الکترونیکی به سامانه مودیان ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۱ تیر ماه سال جاری آخرین مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی صادره از اول آبان ماه سال ۱۴۰۱ به سامانه مودیان است.

صورتحساب‌های الکترونیکی ارسال شده توسط مؤدیان تا مهلت زمانی یاد شده به عنوان صورتحساب‌های ارسالی در موعد مقرر پذیرفته می‌شود.

گفتنی است، سامانه مودیان سامانه‌ای آنلاین و متعلق به سازمان امور مالیاتی است است که در آن به مشمولان نظام مالیاتی کارپوشه‌ای اختصاص داده می‌شود تا تبادل اطلاعات مربوط به مالیات مودی از طریق این کارپوشه بین سازمان مالیات و مودی انجام شود.

کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی و حقیقی که درآمد دارند، برای پرداخت مالیات به دولت باید در سامانه مودیان ثبت‌نام کنند. این افراد در مجموعه مودیان مالیاتی مشمول شمرده می‌شوند که باید طبق قانون در نظر گرفته شده سازمان امور مالیاتی اقدام به پرداخت صورت‌حساب‌های مالی کنند.

مقاله اصلی