کشف فرار مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی از فروشنده فرآورده گوشت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اطلاعیه اداره کل امور مالیاتی استان البرز آمده است: با عنایت به گزارش مردمی واصله و بررسی‌های انجام شده درخصوص فرار مالیاتی یک شرکت معروف فعال در زمینه فرآورده‌های گوشتی، اداره کل یاد شده در مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲ اقدام به اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به‌همراه ضابط نیروی انتظامی از دو محل متعلق به شرکت می‌نماید.
با استفاده از مدارک بدست آمده و فایل‌های پشتیبان استخراج شده از نرم‌افزار مالی مورد استفاده شرکت، صورت‌های مالی واقعی به‌انضمام جزییات مربوطه بدست آمده که به تأیید شرکت نیز رسیده است.
نتایج حاصله منجر به شناسایی فرار مالیاتی بالغ بر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان، شامل اصل مالیات و جرایم سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ گردید.
شایان ذکر است فاصله اجرا تا مرحله رسیدگی و مطالبه تنها ۳۸ روز به طول انجامیده است که در نوع خود قابل توجه است.

مقاله اصلی