کاهش بارِ مالیاتی حقوق‌بگیران با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

کاهش بارِ مالیاتی حقوق‌بگیران با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

کارشناس اقتصاد توسعه گفت: با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، صرف نظر از منبع یا نوع شغل، افراد بر اساس درآمد کلی خود مشمول مالیات خواهند شد، بار مالیاتیِ تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران جامعه کاهش می‌یابد و فرصت‌های فرار مالیاتی محدود می‌‌شود.

کاهش بارِ مالیاتی حقوق‌بگیران با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

‌سپهر مهرابی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اصلاح قوانین مالیاتی کشور، اظهار داشت: نظام مالیاتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی هر کشور ایفا می‌کند. توزیع عادلانه ثروت و همچنین تقویت تولید و سرمایه گذاری در تولید را تضمین می‌کند و ثبات اقتصادی را ارتقا می‌دهد. با این حال، چندین نقص و ناهماهنگی در قوانین مالیاتی موجود کشور وجود دارد، به ویژه در رابطه با مالیات کار و شغل که در حال حاضر متاسفانه جریان اصلی مالیات بر کار و تولید است و با سرمایه و درآمد افراد هیچ کاری ندارد.

وی ادامه داد: قوانین مالیاتی موجود در درجه اول بر مالیات بر کار و شغل افراد متمرکز است، در حالی که اغلب مالیات سایر منابع درآمد را نادیده می‌گیرد. این رویکرد دارای چندین محدودیت است؛ اولا قوانین فعلی نمی‌تواند درآمد حاصل از منابع مختلف مانند سرمایه گذاری، سود سرمایه و فعالیت‌های سوداگرانه را شناسایی کند که منجر به توزیع نابرابر بار مالیاتی می‌شود و تنها از بخش مولد اقتصاد مالیات اخذ می‌شود. همچنین افراد با پنهان کردن یا گزارش نادرست کل درآمد خود به دنبال به حداقل رساندن پرداخت مالیاتی خود هستند. رویکرد فعلی به طور نامتناسبی بر حقوق بگیرانی که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، فشار می‌آورد و دلالان و همچنین افراد با درآمدهای کلان را نمی‌تواند شناسایی کند که منجر به ایجاد نابرابری و بی عدالتی اجتماعی شده است

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تحقق نظام مالیاتی عادلانه با تقویت ظرفیت تولید و کاهش بار مالیاتی بر دوش حقوق بگیران گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف رفع محدودیت‌های نظام موجود و ارتقای عدالت مالیاتی از طریق اهداف زیر به مجلس ارائه شده است؛ اولا بحث تحقق نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد است؛ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دنبال گنجاندن و شناسایی کل درآمد افراد بدون توجه به منبع یا نوع شغل در محاسبات مالیاتی است. این امر یک رویکرد جامع تر و برابرتر را برای مالیات بر درآمد تضمین می‌کند. همچنین با تغییر تمرکز از مالیات بر کار به مالیات بر سرمایه، هدف اصلاحیه تقویت ظرفیت تولید کشور است. این تغییر بار فشار حقوق بگیران را کاهش می‌دهد و موجب رشد اقتصادی می‌شود.

مهرابی درباره مزایای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اصلاحیه پیشنهادی با اصول عدالت مالیاتی مطابقت دارد و تضمین می‌کند که افراد بر اساس کل درآمدشان، صرف نظر از نوع شغلشان، مالیات می‌گیرند. این رویکرد بار مزدبگیران را کاهش می‌دهد و مسئولیت را به کسانی منتقل می‌کند که از سود سرمایه یا سایر اشکال درآمد سود می‌برند. انصاف و توزیع عادلانه بار مالیاتی را ترویج می‌کند.

وی افزود: تغییر به سمت مالیات بر سرمایه و مجموع درآمد به جای نیروی کار، در کنار مشوق‌هایی را برای سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته شده است، منجر به افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و ایجاد شغل می‌شود. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش بار مالیاتی بر نیروی کار، کارآفرینی، نوآوری و تشکیل سرمایه را تشویق می‌کند. اصلاحیه پیشنهادی برای قانون مالیات‌های مستقیم فرصتی برای تغییر نظام مالیاتی فعلی و تقویت عدالت مالیاتی ارائه می‌دهد. با تغییر تمرکز مالیات از تولید و کار به سمت مالیات بر مجموع درآمد و دارایی اقدام بسیار مهمی در جهت تحول در نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.

وی ‌گفت: قوانین مالیاتی موجود در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، اغلب بار سنگینی بر کار و شغل افراد می‌گذارد، در حالی که از مالیات سایر منابع درآمدی مانند دلالان و فعالیت‌های بالقوه مخرب آنها غفلت می‌کند، اما با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، فرصتی برای ایجاد تحول در نظام مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی فراهم شده است.

وی اضافه کرد: با اتخاذ این رویکرد، صرف نظر از منبع یا نوع شغل، افراد بر اساس درآمد کلی خود مشمول مالیات خواهند شد. این مدل جدید نه تنها توانمندی‌های تولیدی کشور را تقویت می‌کند، بلکه بار مالیاتی را بر تولیدکنندگان و حقوق بگیران جامعه کاهش می‌دهد، عدالت مالیاتی را ترویج می‌کند و فرصت‌های فرار مالیاتی را محدود می‌کند.

پایان پیام/

مقاله اصلی