کارت به کارت هم مشمول مالیات شد

کارت به کارت هم مشمول مالیات شد

باشگاه خبرنگاران نوشت: در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرار های مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهم نامه های مختلفی که با دستگاه ها منعقد کرده است بساط تمام اصنافی که به نوعی قصد فرار مالیاتی را داشته اند را جمع کرده است.

کارت به کارت هم مشمول مالیات شد چندی پیش کارمزد کارت به کارت انواع خدمات بانکی افزایش یافت و کارمزد خرید با کارت بانکی اعلام شد امروز سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ترفند کارت به کارت برای فرار مالیاتی اصناف و مشاغل دیگر جوابگو نخواهد بود.

در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرار های مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهم نامه های مختلفی که با دستگاه ها منعقد کرده است بساط تمام اصنافی که به نوعی قصد فرار مالیاتی را داشته اند را جمع کرده است.

از به نقل از باشگاه خبرنگاران، موحد سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت کردن گفت: توصیه سازمان امور مالیاتی به مشاغل آن است که از این ترفند استفاده نکنند چراکه امسال با تفاهم نامه ای که با انک مرکزی منعقد کرده ایم تمامی حساب های مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتم ها شناسایی خواهیم شد.

او می گوید: البته سود سپرده بانکی و واریز به حساب ها از این حساب ها جدا است اما عدد واریزی به حساب که مشکوک به فعالیت تجاری است کاملا شناسایی خواهد شد.

او گفت: سال گذشته ۳۰۸ هزار کد ملی را شناسایی کرده ایم از این تعداد و با استفاده از این شیوه جدید ۱۷۶ هزار کد ملی مشمول پرونده مالیاتی نبودند که امسال مجدد آنها را بررسی خواهیم کرد اما ۱۷۰ هزار کد ملی در این حوزه شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.براین اساس امسال سازمان امورمالیاتی مالیاتی به صورت کامل تمامی حساب های شخصی و حقوقی را بررسی خواهد کرد و اجازه فرار مالیاتی به صنفی نخواهد داد.

۲۲۰

مقاله اصلی