پیامک مهم سازمان مالیاتی به مردم/انجام ندهید جریمه سنگین می‌شوید

پیامک مهم سازمان مالیاتی به مردم/انجام ندهید جریمه سنگین می‌شوید

سازمان مالیاتی با شناسایی املاک مردم با ارسال پیامک به آنها هشدار می‌دهد که اگر در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود جریمه خانه‌های خالی به آنها تعلق می‌گیرد

متن پیامک ارسال شده به از سوی سازمان مالیاتی به مردم به این شرح است:
پیامک مهم سازمان مالیاتی به مردم/انجام ندهید جریمه سنگین می‌شوید

کدملی …

تعداد x ملک برای شما شناسایی شده است. برای تعیین وضعیت این املاک حداکثر ظرف مدت ۳ روز به سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir مراجعه کنید. در غیر اینصورت مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوید.

۲۲۰

مقاله اصلی