پرکاربردترین اصطلاحات استانداردهای حسابداری

اصطلاحات استانداردهای حسابداری از سوی تدوین‌کننده استانداردها تعیین‌شده اند و معنی و مفهوم خاصی را به خواننده منتقل می‌کنند. استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای کار حسابدارها و حسابرس‌ها شناخته می‌شود و به همین دلیل تمام آن‌ها باید از اصطلاحات مربوط به این استانداردها آگاه بوده و اطلاعاتی در موردشان داشته باشند. آگاهی از این اصطلاحات به منزله درک بهترین مفاهیم حسابداری و انجام بهتر کارهای محول‌شده است.

اصطلاحات استانداردهای حسابداری چیست؟

ما در این مطلب لیستی از اصطلاحات استانداردهای حسابداری را برایتان آورده ایم تا بیشتر با آنها آشنا شوید.

اصطلاح حسابدار معادل انگلیسی معنی
آغاز اجاره Inception of the lease زمانی که اجاره بها در اختیار قرار می‌گیرد
اجاره Lease یک توافقنامه برای اجاره دادن به اجاره‌کننده هست تا در قبال پرداخت هزینه‌ای مشخص بتواند از دارایی اجاره‌دهنده استفاده کند
اجاره سرمایه‌ای Finance lease این اصطلاح به این منظور اشاره دارد که تمام مزیت‌ها و خطرات مالکیت دارایی گریبانگیر اجاره‌کننده می‌شوند
اجاره عملیاتی Operating lease به اجاره‌ای غیر از اجاره سرمایه‌ای اجاره عملیاتی می‌گویند
اجاره غیر قابل فسخ Non-cancelable lease اجاره‌ای که تنها در شرایطی مثل پیش‌آمدهای احتمالی بعید یا مجوز اجاره‌دهنده یا ایجاد قراردادی جدید برای دارایی‌ها یا پرداخت مبالغ اضافه از طرف اجاره‌کننده قابل فسخ باشد، اجاره غیر قابل فسخ نام دارد
ارز Foreign currency به واحدهای پولی غیر از گزارشگری، ارز می‌گویند
ارزش اسقاط Residual value به مبلغ خاصی می‌گویند که بعد از عمر مفید دارایی‌ها و بعد از اینکه هزینه‌های قابل انتظار فروش از آن کم شوند، در اختیار واحد تجاری قرار می‌گیرد
ارزش باقیمانده تضمین شده Guaranteed residual value این واژه برای اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده متفاوت است. برای اجاره‌دهنده به بخشی از ارزش باقی‌مانده دارایی می‌گویند که به وسیله اجاره‌کننده ضمانت می‌شود و برای اجاره‌کننده هم به بخشی از ارزش باقی‌مانده دارایی می‌گویند که توسط اجاره‌دهنده ضمانت خواهد شد
ارزش باقیمانده تضمین نشده Unguaranteed residual value به بخشی از ارزش باقی‌مانده دارایی می‌گویند که اجاره‌دهنده از تحقق آن اطمینانی نداشته و فقط به وسیله شخص وابسته به اجاره‌دهنده ضمانت می‌شود
ارزش منصفانه Fair value اگر یک خریدار و یک فروشنده هر دو مطلع و مایل باشند تا در شرایطی عادی دارایی‌شان را در مقابل یک مبلغ مشخص با هم معامله کنند، از اصطلاح ارزش منصفانه استفاده می‌شود
اشخاص وابسته Related parties به مجموعه‌ای از دو یا چند شخص، اشخاص وابسته می‌گویند که یکی توان کنترل دیگری را داشته و یا تحت کنترل مشترک یکدیگر قرار دارند. همچنین در مواقعی که قرار است یک معامله انجام شود و یکی از طرفین به قدری تحت‌النفوذ شخص دیگر بوده که منافعش تحت‌الشعاع همان فرد قرار می‌گیرد، از این اصطلاح استفاده می‌شود
پیش‌آمد احتمالی Contingency به وضعیتی که در تاریخ ترازنامه وجود دارد و نتیجه‌اش وابسته به رخداد رویدادهای نامشخص آتی است، پیش‌آمد احتمالی می‌گویند
پیش‌دریافت پیمان Contract advance به مبلغی می‌گویند که توسط پیمانکاری دریافت می‌شود که کارهای محول‌شده به او تا تاریخ ترازنامه صورت نگرفته‌اند
ترکیب واحدهای تجاری Business combination به اجماع واحدهای تجاری در کنار هم به عنوان یک شخصیت اقتصادی می‌گویند که به خاطر ترکیب یک واحد با واحد دیگر یا کنترل‌کردن دارایی‌ها و عملیات واحد دیگر، ایجاد می‌شود
تسعیر Exchange به پروسه‌ای می‌گویند که به وسیله آن داده‌های مالی که بر اساس ارز هستند، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان خواهند شد. در واقع این واژه بیان‌کننده گزارش‌های مالی تک‌ارزی بر اساس واحد پول گزارشگری است
تلفیق Consolidation از این اصطلاح به منظور به‌دست‌آوردن صورت‌های مالی تلفیقی استفاده می‌شود. در واقع به ترکیب اطلاعات صورت‌های مالی جداگانه یک واحد اصلی با واحدهای فرعی، تلفیق می‌گویند.
جریان وجه‌نقد Cash flows به کم یا زیاد‌شدن دارایی نقدی می‌گویند که از معامله با افراد حقیقی یا حقوقی به دست می‌آید
حداقل مبالغ اجاره Minimum lease payments به مبلغی که اجاره‌کننده باید در طی مدت اجاره به اجاره‌دهنده بپردازد، حداقل مبالغ اجاره می‌گویند. این مبلغ جدای از مالیات، نگهداری دارایی یا خدماتی هست که بر عهده اجاره‌دهنده هستند، مشخص می‌شود. همچنین این اصطلاح را برای مبلغی به کار می‌برند که توسط اجاره‌کننده یا افراد وابسته به او ضمانت شده‌اند.
حق‌تقدم Stock rights به حقی که قابل نقل‌و‌انتقال باشد، حق‌تقدم می‌گویند. صاحبان سهام تجاری از این اصطلاح در زمان خرید سهام (به اندازه سهامی که در اختیار دارند) استفاده می‌کنند.
خویشاوندان نزدیک Close members of the famil به فامیل‌های نسبی و سببی می‌گویند که در معاملات تجاری روی نظر واحد تجاری تاثیر زیادی دارند یا حتی واحد تجاری روی آن‌ها تاثیرگذار است
دارایی ثابت مشهود Property, plant, and equipment or tangible fixed asset به دارایی‌های مشهود و آشکار گفته می‌شود
دارایی نامشهود Intangible asset به دارایی‌های که غیر پولی بوده و بدون ماهیت عینی هستند نیز می‌گویند
دوره اجاره Lease term این دوره غیر قابل فسخ بوده و مدت زمان اجاره یک دارایی توسط اجاره‌کننده را مشخص می‌کند. همچنین از این اصطلاح زمانی استفاده می‌شود که اجاره‌کننده حق دارد هر مدت زمان دیگری را که در اختیارش هست، اجاره را با پرداخت یا بدون پرداخت مبلغ اضافه ادامه دهد.

سخن آخر

در این مطلب به پرکاربردترین اصطلاحات استانداردهای حسابداری ، معادل انگلیسی و معنی آن‌ها پرداختیم. حالا شما این اصطلاحات را می‌شناسید و می‌توانید درک بهتری از آن‌ها در دنیای حسابداری داشته باشید.طبیعی است اصطلاحات با اهمیت دیگری به غیر از لیست بالا هم هستند که باید در مورد آنها بدانید و به درک درستی و واضحی از کاربرد آنها برسید. بنابراین پیشنهاد می‌شود در طی مدت یادگیری استانداردهای حسابداری، حتما اصطلاحات این مطلب و تمام اصطلاحات رایج دیگر را بیاموزید تا در حین کار با واژه‌ای ناآشنا روبرو نشوید.

سوالات متداول

منظور از ارزش باقیمانده تضمین شده چیست؟

به بخشی از ارزش باقی‌مانده دارایی می‌گویند که اجاره‌دهنده از تحقق آن اطمینانی نداشته و فقط به وسیله شخص وابسته به اجاره‌دهنده ضمانت می‌شود.

منظور از تسعیر چیست؟

به پروسه‌ای می‌گویند که به وسیله آن داده‌های مالی که بر اساس ارز هستند، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان خواهند شد. در واقع این واژه بیان‌کننده گزارش‌های مالی تک‌ارزی بر اساس واحد پول گزارشگری است.

The post پرکاربردترین اصطلاحات استانداردهای حسابداری appeared first on سپیدار سیستم.

مقاله اصلی