پذیرش ۳.۷ میلیون اوراق قطعی مالیات ابرازی اصناف

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید محمد هادی سبحانیان در یکی از شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی تکریم مودیان مالیاتی و رسیدن به عدالت مالیاتی در سرلوحه اهداف خود قرار داده است به طوری که پیش از این پیش از این مالیات ۵۰ درصد از مشاغل صفر شده است.
وی افزود: در شرایط فعلی نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده دولت مردمی در اعتماد به اصناف و تسهیل امور تولیدکنندگان، سازمان امور مالیاتی کشور اوراق قطعی بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مودی شخص حقیقی مشمول مالیات مقطوع در سال گذشته را بدون رسیدگی و تغییر در میزان مالیات و مطابق مالیات ابرازی ایشان در فرم‌های تسلیمی، صادر و به این دسته از مودیان ابلاغ کرد.

پذیرش ۳.۷ میلیون مالیات ابرازی اصناف

مقاله اصلی