پای هوش مصنوعی به نظام بانکداری ایران باز شد/ اعتبارسنجی هوشمند می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان اظهار داشت: در هر دهه فرایند‌های فناوری ویژه‌ای را در شبکه بانکی کشور تجربه کردیم؛ دهه نخست مباحث الکترونیک شدن دیتا و تجمیع آن در مراکز بانکی مطرح بوده است؛ دهه دوم، شبکه‌های بین بانکی و کارتی شتاب گرفته است و در دهه سوم، شبکه‌های پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان گسترش یافتند و امروزه در دهه چهارم که دهه نظارت است مهمترین فناوری‌ها با هوش مصنوعی با کلان داده‌ها و ابرداده‌ها تحلیل می‌شود.
وی افزود: با استفاده از هوش مصنوعی به‌تدریج می‌توان از تخلفات در حوزه‌های بانکی و مالی جلوگیری کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان‌داشت: در اعتبارسنجی مهمترین نکته این است که اطلاعات سازمان‌های مختلف بانکی و سازمان‌های مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت رفاه، راهنمایی و رانندگی، وزارت نیرو و مخابراتی که در تعامل با مردم هستند به جمع و پردازش بر اساس مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با ارائه امتیاز اعتباری برای بازپرداخت تسهیلات بپردازند.
وی گفت: وثیقه‌گذاری و رمز ارز‌ها در شبکه بانکی در حال حاضر مورد تایید نیست، زیرا هم منع قانونی و هم تبعاتی برای سیستم پولی کشور دارد، اما اقداماتی در حوزه‌های مختلف بانکی و مالی در دست اقدام است تا توصیف الکترونیک مطلوبی در این حوزه ارائه دهیم.

مقاله اصلی