پایان خردادماه، آخرین مهلت اشخاص حقیقی برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100

پایان خردادماه، آخرین مهلت اشخاص حقیقی برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان گفت: اشخاص حقیقی فقط تا پایان خرداد برای بهره مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دارند.

به گزارش خبرآنلاین، «جعفر احسانی مهر»، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان گفت: تمام صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل می‌شوند و تا پایان خردادماه سال جاری فرصت دارند جهت استفاده از مزایای تبصره ماده 100 به درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به پذیرش مالیات مقطوع خود اقدام نمایند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان به مزایای بهره مندی از شرایط مالیات مقطوع اشاره کرد و گفت: مودیانی که از شرایط تبصره ماده 100 استفاده نمایند، نیازی به نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه ندارند و بدون قرار گرفتن در فرایندهای طولانی تشخیص و رسیدگی مالیات خود را در کمترین زمان ممکن پرداخت می نمایند.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ را به صورت یک جا تا پایان خردادماه سال جاری ندارند مالیات مقطوع آنهاحداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.
احسانی مهردر خصوص آن دسته از صاحبان مشاغلی که مشمول تبصره ماده 100 نمی شوند گفت: این مودیان نیز فقط تاپایان خردادماه سال جاری می توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir اظهارنامه خود را تکمیل و ارسال نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان افزود: عدم تسلیم اظهارنامه تاپایان خردادماه موجب محرومیت از کلیه معافیتها و تسهیلات مالیاتی خواهد شد.
احسانی مهر با اشاره به اهمیت موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی، در خاتمه افزود: صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء(۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به ثبت نام و نصب آن اقدام نکرده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام نکرده‌ و گزارش مورد تایید امور مالیاتی قرار گرفته باشد، نمی‌توانند از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند شوند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تاکید کرد: صاحبان مشاغل مکلفند میزان فروش واقعی خود را در نظر گرفته، چنانچه میزان فروش و درآمد ومالیات ابرازی مودیان محترم براساس داده های مالی موجود در سامانه های مالیاتی منطبق باشد اینگونه اظهارنامه ها به عنوان کم ریسک تلقی شده و بدون حسابرسی قطعی می گردد و چنانچه میزان فروش کالا و ارایه خدمات واقعی آنها بیشتر از حد نصاب اعلام شده باشد به دلیل عدم امکان استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در زمان رسیدگی خواهند بود.

46

مقاله اصلی