وصول 348 هزار میلیارد تومان مالیات در 9 ماه

با توجه به اطلاعات سازمان امور مالیاتی، تا پایان آذر ماه ۳۴۸ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی طی 9 ماهه سال 1401 در مجموع 348 هزار میلیارد تومان وصول شده است. از این رقم سهم مالیات‌های مستقیم 219 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات برکالاها و خدمات 128 هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش مالیات‌های مستقیم، 144.5 هزار میلیارد تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی، 62.4 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بردرآمدها و 13 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ثروت وصول شده است.

در حوزه مالیات برکالاها و خدمات نیز 88.3 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده، 20.2هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وصول شده است.

درآمدهای مالیاتی تا پایان آبان ماه به حدود 310 هزار میلیارد تومان رسیده بود که با توجه به درآمد 384 هزار میلیارد تومانی که تا پایان آذر ماه وصول شده است، رقم مالیات آذر به 37.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گفتنی است، درآمدهای مالیاتی مهر و آبان به ترتیب 50 همت، 40 همت بوده است.

وصول 40 هزار میلیارد تومان مالیات در آبان ماه/ درآمدهای مالیاتی به 310 هزار میلیارد تومان رسید نامه مهم رییس کل سازمان امور مالیاتی برای تعدیل مالیات‌ها و اعتراض مودیانضرورت شفاف‌سازی در مورد رای مهم دیوان عدالت اداری/ روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تغییر می‌کند؟

جدول عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال 1401 تا پایان آذر به شرح زیر است(ارقام به میلیون ریال):

مالیات , سازمان امور مالیاتی کشور ,

مالیات , سازمان امور مالیاتی کشور ,

مالیات , سازمان امور مالیاتی کشور ,

انتهای پیام/

مقاله اصلی

پیمایش به بالا