وصول 20 همت مالیات از خام فروشان

وصول 20 همت مالیات از خام فروشان

درحالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از حقوق بگیران بخش خصوصی مالیات وصول شده کل در امد وصولی از عمکلرد و عوارض خام فروشان حدود ۲۰ همت بود.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس امار عملکرد سازمان مالیاتی کشور میزان مالیات عملکرد وصولی از شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیمه در سال قبل حدود 11.5 همت بوده است.

همچنین بر اساس حکم بند ن تبصره 6 قانون بودجه، در گمرک ایران نیز حدود 10 همت عوارض صادراتی از خام فروشان وصول گردیده است. بر این اساس مجموعا 20 همت از خام فروشان در سال قبل وصول گردیده است.

این میزان مالیات وصولی از شرکتهای بزرگ خام فروشی فاصله قابل توجهی با مالیات وصولی از کارکنان بخش خصوصی دارد که در سال قبل نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.

انتهای پیام/

منبع