وصول ٨٩ درصدی درآمدهای مالیاتی کرمانشاه در ۶ ماهه نخست امسال 

وصول ٨٩ درصدی درآمدهای مالیاتی کرمانشاه در ۶ ماهه نخست امسال 

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ٨٩ درصد درآمدهای مالیاتی استان کرمانشاه وصول شده است.

محمود رشیدی اقدم در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین کرمانشاه، اظهار کرد: در سال جاری در استان کرمانشاه اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی شامل ١٢ هزار و ٩٨٣ میلیارد و ٨٠٢ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: تا کنون از محل اعتبارات هزینه‌ای ۶ هزار و ٢٧٣ میلیارد و ٨۴٠ میلیون ریال پرداخت شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال جاری مبلغ ٢۴ هزار و ٧۴١ میلیارد و ۶٩٠ میلیون ریال تملک دارایی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای تا کنون ۶١۶ هزار و ٣۶ میلیون ریال پرداخت شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: درآمدهای مصوب مالیاتی استان کرمانشاه در سال جاری ٣٣ هزار و ٩٢٠ میلیارد ریال بوده است که ٨٩ درصد از درآمدهای مالیاتی در ۶ ماهه نخست امسال وصول شده است.

46

مقاله اصلی