هوشمندسازی شاخص مهم تحول در نظام مالیاتی است

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از مهم ترین شاخص های تحول آفرینی است گفت: فن آوری بدون بهره گیری از نیروی متخصص کارایی لازم را ندارد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان زنجان، نظارت مستمر بر بهبود فرایندها و کارآمدسازی ساختاری را از وظایف مهم مدیران دانست و گفت: نظارت و بررسی مستمر جهت شناسایی و رفع ایرادات و ضعف های مختلف ساختاری و فرایندی از مهم ترین وظایف مدیران محسوب می شود.

وی با اشاره به فراخوان اخیر پیرامون حداکثرسازی توانمندی نیروی انسانی از طریق تکمیل پست های مدیریتی بلاتصدی، افزود: مدیران سازمان در زمینه انتصاب نیروی انسانی، تخصص های روزآمد، توانمندی و انگیزه تعالی محور و بانشاط را در اولویت قرار دهند.

مالیات بر مجموع درآمد بدون زیرساخت های لازم مشکل‌ساز می‌شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هوشمندسازی را یکی از مهم ترین شاخص های تحول آفرینی دانست و تصریح کرد: دو موضوع فناوری اطلاعات و نیروی انسانی کاملا بر هم تاثیرگذار هستند. فن آوری بدون بهره گیری از نیروی متخصص و متعهد و متکی به فکر و اراده انسانی کارایی لازم را ندارد؛ بنابراین در فرایند هوشمندسازی نباید از نیروهای انسانی با ویژگی های یاد شده غافل شد.

وی با اشاره به اینکه با تسری هوشمندسازی در بخش های مختلف می توان حجم زیاد کاری کارکنان نظام مالیاتی را ساماندهی کرد، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در دولت مردمی رویکرد خود را در راستای هوشمندسازی و تبدیل تمامی فرآیندهای سازمان به خدمات و فرآیندهای الکترونیکی تعیین کرده تا اهداف اصولی مثل تکریم ارباب رجوع و مقابله با فرار مالیاتی محقق شود.

انتهای پیام/

مقاله اصلی