هشت هزار مؤدی جدید مالیاتی در خراسان جنوبی شناسایی شد

هشت هزار مؤدی جدید مالیاتی در خراسان جنوبی شناسایی شد

بیرجند- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: هشت هزار مؤدی جدید مالیاتی با ساماندهی کارتخوان ها در خراسان جنوبی شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در خراسان جنوبی که با حضور نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: مالیات نقش مهمی در تنظیم‌گری اقتصاد کشور دارد و می‌تواند یک درآمد پایدار (بدون احتساب درآمدهای نفتی) برای کشور ایجاد کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در خراسان جنوبی در برحسب سهمیه استانی، بدون فشار به مؤدیان مالیاتی و با شناسایی مؤدیان جدید برابر ابلاغیه سازمان ۱۰۲ درصد مالیات محقق و هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد.

کریمدادی گفت: در بحث استانی نیز ۹۵ درصد تحقق مالیات را در خراسان جنوبی داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه با ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان حدود هشت هزار مؤدی جدید مالیاتی در خراسان جنوبی شناسایی شدند، ادامه داد: در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۴۲ هزار اظهار نامه‌ای که فعالین اقتصادی بخش مشاغل به ما ارائه داد ۳۲ هزار مربوط به تبصره ۱۰۰ بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: در راستای وظیفه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ میزان ۲۷۵ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و مناطق عشایری و … خراسان جنوبی واریز کردیم که نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است.

کریمدادی بیان کرد: به حساب شهرداری بیرجند از محل مالیات ۷۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، به حساب دهیاری‌های بیرجند ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، به حساب روستاهای فاقد دهیاری بیرجند دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون و به حساب مناطق عشایری بیرجند نیز ۲۱۹ میلیون تومان واریز کردیم.

وی گفت: در مجموع ۹۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری شهرستان بیرجند از محل مالیات در سال گذشته واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه به از محل مالیات در سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری خوسف و ۱۵۲ میلیون تومان به حساب شهرداری ماژان واریز شده است، اظهار کرد: به حساب دهیاری‌های شهرستان خوسف نیز ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و به حساب روستاهای فاقد دهیاری خوسف نیز یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد نیز به حساب مناطق عشایری از محل دریافت مالیات واریز شده است.

کریمدادی یادآور شد: به شهرداری، دهیاری‌ها، مناطق عشایری و روستاهای فاقد دهیاری شهرستان درمیان نیز ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال گذشته واریز شده است.

مقاله اصلی