هر کسی که تمکن مالی بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت کند

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید بر لزوم اخذ مالیات عادلانه اشاره کرد و گفت: از فرار‌های مالیاتی بایستی جلوگیری شود.مبع