هدایت منابع به سمت تولید با ابزار مالیات بر ثروت/ مالیات بر ثروت اختلاف طبقاتی را کاهش می‌دهد

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی با بیان اینکه یکی از مهمترین اشکالات در اقتصاد ایران، عدم هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی است، گفت: اگر هدایت منابع به سمت تولید محقق شود، باید ابتدا نظام مالیاتی اصلاح شود و فعالیت‌های غیرمولد از صرفه بیفتد.مقاله اصلی