نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید مشخص شد

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه ابلاغی داوود منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با توجه به مفاد تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و نظر به ابهام مطرح شده در خصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید به منظور وحدت رویه مقرر می دارد؛

بر اساس تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‏ های مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (141) قانون مالیات‏ های مستقیم به موجب مصوبه شماره 58683ت 54537 مورخ 1396/05/16 هیأت محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24 این سازمان ابلاغ شده است. بنابر این در صورتی که صادرات مؤدی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده (141) قانون مالیات‏ های مستقیم اعلام می شود باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود.

تحقق 103 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1401

همچنین در این بخشنامه تصریح شده است: اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در خصوص فهرست ‏های مواد و محصولات مربوط به تصویب نامه های شماره 117518 ت 59156هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 133291 /ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هیأت محترم وزیران موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‏ های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24) درج نشده است، موضوعیت ندارد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی